Fiske i Nes

Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. Her kan du fiske mellom Rånåsfoss, Funnesfoss og Svanfossen.

I et herlig og vekslende elvelandskap kan du fiske i Norges største elv. I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske.

Flere av sideelvene er kjent for godt ørretfiske. Kampåa er kjent som Akershus beste ørrettelv. I tillegg til Glomma, Vorma og Uåa, så starter Haldensvassdraget øst på skogen. Her ligger det en rekke vann og vassdrag på rekke og rad til stor glede for mange.

Det finnes mange fiskeplasser i Nes og i omkringliggende område. Flere jeger og fiskeforeninger holder til i nærområdet. De forvalter vannene, fiskeplassene og selger fiskekort. Grunneierlagene jobber med tilrettelegging av fisket for at fiskere skal få de store fiskeopplevelsene.


Fenstad JFF
Skogbygda Jeger- og Fiskeforening
Udnes Jeger – og Fiskeforening
Øststranda JFF